Om het ventilatie systeem grondig te kunnen reinigen gaan er roterende borstels door de kanalen heen en wordt er een afzuigsysteem op aangesloten die het systeem onder druk zet , waardoor het vuil goed los komt en het opgezogen kan worden in de daarvoor bestemde afvalzak.

Daarnaast wordt de mechanisch ventilatiebox gedemonteerd en in het geheel gereinigd inclusief de motor. De box wordt nagekeken of deze juist functioneert en de ventielen worden afgesteld voor een optimale werking.

Zie hier een sterk vervuilde motor van de ventilatiebox.

Indien er toch wat extra aandacht nodig blijkt te zijn voor het systeem, zal er deskundig advies uitgebracht worden door de monteur en de mogelijkheden met u worden doorgenomen.